Henvisning

Klinikken har driftsavtale med Helse Vest 

Henvisning fra fastlege/optiker/ helsestasjon er derfor nødvending. Vi mottar henvisninger elektronisk via Norsk Helsenett eller via ordinær post.

Vi mottar også Øyeblikkelig hjelp så langt vår kapasitet rekker. 

Når vi mottar henvisninger vil disse fortløpende bli prioritert og ventetiden for time kan da variere fra 0 til ca 6 mnd. 

Dersom ditt mobilnummer er registrert fra henvisende instans,  vil vi  normalt  sende deg SMS for å informere om vår antatte tid for akkurat din henvisning. Du vil også vanligvis får en SMS noen dager i forkant av timen din. I tillegg vil vi normalt sende deg brev eller e-post med informasjon om timen og praktiske forhold.  Du vil vanligvis få slikt brev eller e-post omlag 4 uker før oppsatt time. 

Da det er stort press på det offentlige helsevesen, ber vi om at du avbestiller eller ombestiller timen SÅ SNART mulig dersom du ikke vil benytte timen du har fått.