Diabetes

 

Diabetes retinopati er en  sykdom i øyets netthinne (retina) på grunn av diabetes (sukkersyke). Diabetes er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet, helt eller delvis.

Netthinneskaden oppstår dersom blodsukkeret er for høyt over lengre tid. Sjansen for å utvikle diabetiske øyekomplikasjoner øker med antall år man har hatt diabetes. Røyking og andre uheldige livstilsfaktorer øker faren for å utvikle diabetisk øyeskade. 

Det vanligste er at de gradvise forandringene i øynene ikke merkes før sykdommen er kommet langt. 

Regelemessige  øyeundersøkelser er viktig for personer med diabetes! Mange diabetikere er engstelige for å bli blinde. Det er viktig at denne frykten ikke gjør at man lar være å undersøke øynene. Det finnes idag flere behandlingsformer som kan hindre at det utikles stor skade på synet, men det er viktig å starte slik behandling på rett tidspunkt.