Grå stær

Katarakt, eller grå stær oppstår når øyelinsen blir mindre gjennomskinnelig og gjerne grålig uklar gjennom livets gang. 

Katarakt er altså i de fleste tilfelle en normal aldersforandring som gir tåkete syn og som i de fleste tilfelle enkelt kan behandles med  en kortvarig poliklinisk operasjon i lokal bedøvelse.

Symptomer kan være:  

Tåkesyn, blendingsplager , en slags opplevelse av dobbeltsyn og økende grad av brytningsendring som gjør at brillene ikke passer  i styrke. Dette kan gi problemer med å se godt på fjernsyn, kjenne folk på gaten og problemer med å lese godt.