Ortoptist

Undersøkelse og oppfølging av barn med skjegletilstander og nedsatt syn. Lees screen undersøkelse av øyemotilitet/paralytisk strabisme

Undersøkelse av tilstander med dobbeltsyn og øyemuskellammelser. Brilletilpassing til barn med skjegling og brytningsfeil.

Ortoptister undersøker og behandler barn og voksne med samsynsproblemer og strabisme (skjeling). De er autorisert helsepersonell og er utdannet på universitetsnivå eller høyskolenivå. Utdanningen varierer fra land til land. 


Ortoptistens oppgave er diagnostikk, forebyggende arbeid og behandling av skjeling, synsnedsettelse, samsynsproblemer og øyerelaterte lese-/skrivevansker med samsynstrening og prismekorreksjon. Det skjer i samarbeid med øyelege
ved øyeavdeling på sykehus. Ortoptisten vurderer også pasienter med nevrologiske lidelser som rammer øynenes bevegelighet og stilling.